Dongguan Niceone Electronics Technology Co., Ltd

Eftersalg af tjenester

Niceone-tech, FTU35;39Eftersalg af tastaturer til membran, silikoneprodukter og plast.


Modtager efter salg tilbagemeldinger fra kunder

 • Sælgeren modtager kundens tilbagemeldingsmeddelelse (telefon, fax, e-mail osv.), registrerer straks kundens tilbagemeldingsinformation i detaljer og bestemmer produktbatchen, mængde, uønsket rate, hændelsestid, sted, salgsmængdeosv.

 • Sælgeren registrerer de detaljerede oplysninger i formularen til beskrivelse af kundeklager og sender dem til kvalitetsafdelingen til analyse.


Problem Product Analysis

 • Efter at have modtaget feedback fra kunderne bekræfter kvalitetsafdelingen sammen med de relevante afdelinger mængden af råmaterialer, halvfabrikata og færdige produkter på lageret, stopper produktionen og overførslen af produkter med lignende dårlige problemerog behandler dem i henhold til kontrolproceduren for ikke-overensstemmende produkter.

 • Kvalitetsafdelingen udfører sammen med produktionsafdelingen, ingeniørafdelingen, kundeservice og andre relevante afdelinger eksperimentel analyse, afprøvning, dissekering af produkter af samme produktparti (eller prøver leveret af kunder)foretager en omfattende sammenlignende analyse af produktmaterialerne, strukturen, processen og afprøvningsevnen og finder ud af de reelle grunde, som er anført i 8D/4D-rapporten.


Procedure efter salg

 • Kvalitetsafdelingen bekræfter kvaliteten af de returnerede produkter og specificerer håndteringsmetoderne for de returnerede produkter.Hvis de afviste produkter behandles efter "Procedure og quot for ikke-overensstemmende produktkontrolKvalitetsafdelingen registrerer den månedlige returnering af varer på listen8220; Returhanding Tracking Table".

 • Omarbejdning af defekte returnerede produkter skal arrangeres af Produktionsministeriet med henblik på oparbejdning.

 • Behandling af andet arbejde bestemmes af kvalitetsafdelingen som behandling af skrot eller nedbrydning.

 • Kvalitetsafdelingen vil få de relevante afdelinger til at gennemgå og bortskaffe produkter, der ikke opfylder kravene, i tide.

 • Relevante udgifter til gengæld for eller udveksling af varer afgøres af sælgeren og kunden gennem samråd.


Sporing

 • Kortvarig effektivitet: Hvis der ikke er nogen unormale batcher efter forbedring, og der ikke modtages nogen dårlig feedback fra kunderne, er forbedringsforanstaltningerne bestemt effektive.

 • Langfriste Effectivitet: Baseret på "Procedure" for kundetilfredshedat foretage en undersøgelse og evaluering.Hvis kvaliteten, tjenesten og de dermed forbundne kunder ikke er tilfredse, skal de håndteres i henhold til korrektions- og forebyggelseskontrolproceduren.


Eftersalg Tids

Feedback (skriftlig eller telefon eller e-mail) bør gives inden for to arbejdsdage efter modtagelse af klager fra kunder.


Record Bevarelse

Kunders klager er opsummeret i "Rapport" om kundeklagerhver måned og rapporterede på det månedlige kvalitetsmøde.Status og udvikling i kundeklager analyseres udtrykkeligt af statistisk teknologi.